Hjælpepakke – Kompensation for selvstændige

hjaelp-til-opstilling-af-regnskab

Senest opdatere: April 9, 2020

I denne artikel vil vi gennemgå omsætningskompensation for dig som selvstændig samt udskydelse af frist for selvangivelse og årsrapport.

Selvangivelsesfrist

Skatteministeriet har udskudt fristen for indsendelse af samtlige selvangivelser til 1. september 2020. Fristen for indbetaling af restskat udskydes dog ikke. Fristudsættelsen gælder følgende:

 • Almindelige lønmodtagere som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj
 • Små erhvervsdrivende, f.eks. med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet m.v., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli
 • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Omsætningskompensation for dig som selvstændig

Reglerne gælder uanset virksomhedsform. Reglerne gælder også for en eventuel medarbejdende ægtefælle.

Coronavirus medfører større og større økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Selvstændige erhvervsdrivende med højest 10 fuldtidsansatte har nu mulighed for at søge kompensation for tabt omsætning – op til 23.000 kr

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

Krav til den selvstændige / virksomheden

 • Eje over 25% af virksomheden.
 • Have en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned i 2019.
 • Ikke have over 10 fuldtidsansatte i årsværk fra den 9. marts 2020.
 • Forvente et omsætningstab på minimum 30% i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020.
 • Kunne bekræfte, at omsætningstab er en konsekvens af coronavirus/COVID-19.
 • Have fast arbejde i virksomheden. Der er ikke nogen fast grænse for, hvor meget en ejer skal have arbejdet i virksomheden, men der er et dokumentationskrav.  

Vilkår

Dækker max tre måneder for perioden 9. marts til 9. juni 2020 Virksomheden må ikke modtage anden støtte/tilskud for samme udgift.

Kompensationens størrelse og udbetaling

 • Kompensationen vil udgøre 75% af omsætningstabet, dog maks. 23.000 kr. pr. måned pr. person. Et tilsvarende beløb kan udbetales ved medarbejdende ægtefælle.
 • Kompensationen udbetales på NemKonto. Ved drift i selskabsform er det selskabet, der modtager kompensationen.
 • Hvis den selvstændiges personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud. 

Til indkomsten medregnes summen af den selvstændiges:

 • Personlige indkomst
 • Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Hvis der også søges om kompensation for en medarbejdende ægtefælle, skal vedkommende tilsvarende overholde kravet til maksimal personlig indkomst for 2020, efter samme principper.
For selskaber med flere virksomhedsejere gælder betingelsen for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.  

Kontrol

Den selvstændige skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der vil som anført ske efterregulering såvel i opad- som nedadgående retning. Vi afventer nærmere oplysninger om dokumentationen m.v.

Der vil blive foretaget en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der gælder et tilsvarende, men mindre komplekst, regelsæt for personer, der ikke har et CVR-nr. (får B-indkomst).

B-indkomst er defineret som indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for det faste arbejdssted, og hvorfra der ikke er trukket skat og AM-bidrag, før udbetaling af beløbet.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

Krav til freelancere

 • Have fast arbejdssted i Danmark
 • Have en gennemsnitligt månedlig B-indkomst på min. 10.000 kr.
 • Forvente et B-indkomsttab på mindst 30% i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, og
 • B-indkomsttabet skal være en konsekvens af coronavirus/COVID-19 og ikke selvforskyldt. 

Vilkår

 • Dækker tre måneder, for perioden 9. marts til 9. juni 2020.
 • Personen må ikke modtage anden støtte/tilskud for samme udgift.
 • Den pågældende kan søge kompensation én gang i perioden, og ansøgningen skal gælde for hele perioden med udgangspunkt i et samlet estimat for virksomhedens omsætningsnedgang.  
 • Kompensationens størrelse og udbetaling.
 • Kompensationen vil udgøre 75% af indkomsttabet, dog maks. 23.000 kr. pr. måned pr. person.  
 • Kompensationen udbetales på NemKonto.
 • Hvis den personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud.

Til indkomsten medregnes summen af den selvstændiges:

 • Personlige indkomst.
 • Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Kontrol

Ved udløbet af perioden skal der oplyses om:

Den faktiske indkomstnedgang. Hvis denne har været højere eller lavere end den indkomstnedgang, som blev indmeldt ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen.
Personen skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske indkomstnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der vil som anført ske efterregulering såvel i opad- som nedadgående retning. Vi afventer nærmere oplysninger om dokumentationen m.v.

Der vil blive foretaget en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Hold fokus på din forretning

Indhent 3 gratis tilbud på 2 min. fra revisorer i hele Danmark:

Sammenlign priser

Opret din opgave på 2 min.

Gratis & uforpligtende

Indhent 3 gratis tilbud

1. Opgaven

Brug 2 minutter på at beskrive din opgave – hvis du har brug for sparring på dit behov hjælper vi dig på telefonen uden omkostning.

2. Matchet

Vi tager din opgave under armen og formidler kontakten til 3 relevante revisorer eller bogholdere, som kan løse din opgave.

3. Tilbud

På baggrund af dit behov vil du nu modtage 3 helt uforpligtende tilbud fra revisorer, som passer på det, du søger.

4. Vælg

Sammenlign og vælg frit mellem de tilbud, som du får via RevisorKort – det koster ikke noget og der er ingen tvang til at vælge.

Start her - hvor vil du modtage tilbud?

Spørgsmål? Skriv til os: info@revisorkort.dk