Opstilling af regnskab – sådan gør du (Guide)

hjaelp-til-opstilling-af-regnskab

Senest opdatere: March 24, 2020

Intro til opstilling af regnskab

Når man skal til at opstille virksomhedens regnskab, er det ikke alle der lige ved hvordan. Igennem artiklen vil vi gå igennem hvordan man opstiller et regnskab, hvad virksomhedstype betyder for opstilling af regnskab, men også hvordan du kan få hjælp til at opstille regnskab.

Opstilling af regnskab

Når du skal til at opstille et regnskab, skal du først være klar over hvilken virksomhedstype, og dermed også hvilken regnskabsklasse din virksomhed ligger inde for.

Kravene til opstilling af regnskab er større jo højere regnskabsklasse din virksomhed ligger i. Men det vigtigste krav er at anvende god regnskabsskik. God regnskabsskik ville være at implementere alle dele i årsregnskabet:

 • Ledelsespåtegnelse
 • Beretning
 • Anvendt regnskabspraksis
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Bemærkninger og noter

Virksomhedstype afgør hvordan regnskabet opstilles

Typen af virksomhed afgør forskellige ting, deriblandt hvilke krav der stiles til, hvordan virksomhedens regnskab skal opstilles.

For at gøre det mere overskueligt over hvordan man skal gribe sagen an, deler man virksomheder op i regnskabsklasser. Regnskabsklasserne går fra A-D, og har hver sine krav og betydning for den enkelte virksomhed.

Regnskabsklasse A omfatter de mindste personligt ejede virksomheder, foreninger, såsom enkeltmandsvirksomheder og IVS-selskaber.
Til dem der ligger i regnskabsklasse A er der tilknyttet meget få krav til blandt andet opstilling af regnskab.

Regnskabsklasse B er de små og mindre virksomheder og selskaber.
Som minimum er alle selskaber eller virksomheder underlagt regnskabsklasse B. Den eneste undtagelse er, hvis man kan krydse af ved 2 af 3 af de nedenstående grænser. Hvis man kan krydse af ved 2 eller 3, så overgår virksomheden eller selskabet til regnskabsklasse C.

Grænsepunkterne er opdateret i 2019:

 • Nettoomsætning: 89 millioner kroner
 • Balancesum: 44 millioner kroner
 • Gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af 1 år: 50 medarbejdere

Dog er der en særregel for de virksomheder, der kan klassificeres som: ”Mikrovirksomheder”. Mikrovirksomheder er stadig underlagt regnskabsklasse B, men har også nogle grænsepunkter i forhold til resten af virksomhederne i regnskabsklasse B:

 • Nettoomsætning: 5.4 millioner kroner
 • Balancesum: 2.7 millioner kroner
 • Gennemsnitlig antal medarbejdere i løbet af 1 år: 10 medarbejdere

Og igen er der undtagelser ved mikrovirksomheder. Følgende virksomheder kan ikke klassificeres som mikrovirksomheder:

 • Holdingselskaber
 • Investeringsselskaber
 • Selskab med rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med finansielle instrumenter

Regnskabsklasse C og D er de mellemstore og større virksomheder, såsom anpartsselskaber og aktieselskaber.
Og jo større virksomhederne er, jo større krav bliver der stillet – også til opstilling af regnskab.

Derudover kan virksomheder i regnskabsklasse D ikke snige sig udenom at anvende en statsautoriseret revisor, til at godkende deres regnskab. Andre virksomheder i de andre regnskabsklasser kan nøjes med, at anvende en almindelig revisor.

Hjælp til opstilling af regnskab

Du behøver ikke at stå med hele opstillingen af regnskabet. Der findes et hav af regnskabsprogrammer, som kan hjælpe dig med opstille et regnskab.

hjaelp-til-opstilling-af-regnskab

Hvis du er over grænsen for revisionspligt, skal du sørge for at få virksomhedens regnskab revideret af revisor, som skriver en påtegnelse om revision.

Assistance til opstilling af regnskab uden revision

Hvis du gerne vil undgå at skulle til at sætte dig ind i diverse regnskabsprogrammer, kan du også vælge at få hjælp udefra, eksempelvis af en revisor.

Bemærk at dette gælder kun for virksomheder uden revisionspligt.
Virksomheder uden revisionspligt kan slippe for revision af deres regnskab, hvis dette ikke ønskes. I stedet kan man nøjes med hjælp til opstilling af regnskab af revisor.

Denne model har været mulig siden 2006. Før 2006 var alle virksomheder bundet af revisionspligt. Det betød at ingen slap for at få deres selskab revideret, eller få en påtegnelse om revision, skrevet af en revisor.
Men det betød også at der sikkerhedsniveauet altid var i top, i forhold til korrekt og fejlfri opstilling af regnskab.

I dag kan mindre virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder og IVS-selskaber slippe for denne del. Og med at disse tøjler er blevet en del løsere, er sikkerheden det desværre også.

Når du vælger at få hjælp til opstilling af regnskab hos en revisor, får du en erklæring om opstilling af regnskabet. En erklæring om opstilling af regnskab, også kendt som en assistanceerklæring, er din sikkerhed for at regnskabet er opstillet korrekt i forhold til regnskabsloven.

At få erklæring om opstilling af regnskab sikrer at regnskabet er korrekt opstillet, men er ikke ensbetydende med at indholdet er korrekt, eller indeholder fejl og mangler. Dermed står virksomhedens ledelse med ansvaret for at få indberettet regnskabet korrekt. Derfor er det ledelsen, der skal stå til ”regnskab”, hvis der er fejl eller mangler i det indberettede regnskab.

Hold fokus på din forretning

Indhent 3 gratis tilbud på 2 min. fra revisorer i hele Danmark:

Sammenlign priser

Opret din opgave på 2 min.

Gratis & uforpligtende

Indhent 3 gratis tilbud

1. Opgaven

Brug 2 minutter på at beskrive din opgave – hvis du har brug for sparring på dit behov hjælper vi dig på telefonen uden omkostning.

2. Matchet

Vi tager din opgave under armen og formidler kontakten til 3 relevante revisorer eller bogholdere, som kan løse din opgave.

3. Tilbud

På baggrund af dit behov vil du nu modtage 3 helt uforpligtende tilbud fra revisorer, som passer på det, du søger.

4. Vælg

Sammenlign og vælg frit mellem de tilbud, som du får via RevisorKort – det koster ikke noget og der er ingen tvang til at vælge.

Start her - hvor vil du modtage tilbud?

Spørgsmål? Skriv til os: info@revisorkort.dk

Hjælp til regnskab?: Indhent 3 tilbud fra kvalificerede revisorer

Du er færdig om 1-2 min.

(1/2) - Kontaktinformation

 • Sikker dataoverførsel (SSL)

Ofte stillede spørgsmål

Nej – RevisorKort er en fri tjeneste at benytte. Det står dig frit for, om du vil gøre brug af de tilbud, som du modtager via vores platform.
Din opgave bliver kigget igennem af vores team. Med revisorerfaring kender vi de spørgsmål, som revisor normalt vil stille for at give et tilbud. Hvis noget mangler, hjælper vi dig i mål med beskrivelsen.
På baggrund af din opgave, formidler vi kontakten til revisorer, der passer til de kriterier, som du har givet os. Vores revisornetværk spænder bredt over hele Danmark, og du vil modtage op til 3 uforpligtende tilbud.