Hvad er en årsrapport?

Senest opdatere: March 24, 2020

En årsrapport er det endelige produkt, som virksomheder skal aflevere til erhvervsstyrelsen ved årets afslutning. I årsrapporten skal der fremgå en grundig analyse og vurdering af virksomhedens økonomi og udvikling. Derudover skal den godkendes fra ledelsens side.

Når ledelsen godkender årsrapporten, hæfter de alene for, at årsregnskabet stemmer overens med virksomhedens sande økonomiske tilstand. Men også godkender ledelsen, at årsrapporten er udført uden fejl og mangler.

Årsrapporten bliver ofte, men fejlagtigt forvekslet med årsregnskabet.
Det er ikke det samme, selvom det omhandler samme periode og emne.
En årsrapport er en udformet rapport, der viser en analyse og vurdering af netop årsregnskabet. Med andre ord vil det sige, at årsrapporten er det endelige produkt.

Årsrapporten er til for at bevise at regnskabet er korrekt udført, og indebærer supplerende oplysninger om årsregnskabet.

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Når man skal til at udarbejde en årsrapport, skal man have alle delene med. Den består af 2 dele: årsregnskabet og ledelsesberetningen. Disse to samlet viser om regnskabet giver et retvisende og troværdigt billede af virksomhedens økonomiske tilstand.

Men for at skære det helt ud, så har du her en liste i grove træk om hvad en årsrapport skal indeholde:

  • Beretning om regnskabspraksis, dvs. at principperne bag regnskabsposternes opgørelse beskrives i forbindelse med resultatopgørelsen og balancen ved slutningen af regnskabsåret. Dette er også kendt ved termen: anvendt regnskabspraksis.
  • Oplysning på og beskrivelse af, hvilke begivenheder, der har påvirket virksomheden positivt eller negativt.
  • Ledelsesberetningen: erklæring fra ledelsens side på, at årsrapporten er korrekt og viser et retvisende og troværdigt billede af virksomhedens økonomiske situation og udvikling.
  • Revisorerklæring, hvis der er anvendt revisor / revision i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens regnskab.
  • Årsregnskabet: årsrapporten forholder sig til årsregnskabet, og er en bekræftelse af årsregnskabet.

Hvem skal lave en årsrapport?

Det er ikke alle virksomheder der skal lave årsrapport. Men hvem er det så der ikke skal udføre den, og hvorfor ikke det, spørger du måske. Det er enkeltmandsvirksomheder og IVS selskaber, der kan ”nøjes” med kun at lave en personlig selvangivelse.

aarsrapport-vejledning-for-virksomheder

Men med en personlig selvangivelse, er virksomhedens ansvar personligt forbundet med virksomhedens ledelse.

Alle andre virksomheder er bundet af regnskabsloven, og har derfor pligt til at udarbejde en årsrapport.

Adgang til årsrapport

Når rapporten er udarbejdet og godkendt, skal den offentliggøres så alle har mulighed for at kunne følge virksomhedens økonomiske status og udvikling.

Dette kan især være interessant for kreditorer og samarbejdspartnere, men også for investorer, aktionærer, og banker. Nogle kunder kan også være interesseret i rapporten, inden de starter en handel med en virksomhed.

En årsrapport er dermed et retvisende billede af hvordan det går i virksomheden, og er derfor også mere troværdig. Og troværdighed er utrolig vigtig især for potentielle investorer, som ville kunne hjælpe virksomheden med at vækste yderligere.

Årsrapport skabelon

Størrelsesmæssigt er rapporten delt op i 2 store dele: årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Årsregnskabet er en oversigt over virksomhedens regnskab i løbet af et regnskabsår, hvor ledelsesberetningen er en bekræftelse på, at regnskabet er korrekt udført.

Forrest er der en nøje beretning om virksomhedens anvendte regnskabspraksis. Beretningen skal give et tydeligt overblik over, forholdende i hvert bilag.

Har en begivenhed påvirket virksomheden, uanset om det er i positiv eller negativ retning, så skal disse oplysninger stå i afsnittet lige efter beretningen om virksomhedens anvendte regnskabspraksis.

Ledelsesberetningen fungerer som det bekræftende led i forhold til, at rapporten fremstår retvisende. Det er blandt andet også ledelsesberetningen der binder ansvaret til ledelsen. Det vil sige at ansvaret dermed ligger hos ledelsen, og at de står til ”regnskab”, hvis der er fejl i årsrapporten.

Hvis virksomheden har haft brug af revision ved udarbejdelse eller godkendelse af regnskab, skal der efter ledelsesberetningen være en revisorerklæring. En revisorerklæring indebærer revisorens forbehold, konklusion med forbehold, samt supplerende oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af revisorerklæringen.

Til sidst men ikke mindst skal årsregnskabet være en del af årsrapporten.
Årsregnskabet fungerer som en tjekliste, i forhold til virksomhedens udvikling og økonomiske fremgang eller nedgang i løbet af året.

Er du i tvivl om hvad et årsregnskab skal indeholde, kan du læse mere HER.

Her er en SKABELON for hvordan en årsrapport kan opstilles.

Hold fokus på din forretning

Indhent 3 gratis tilbud på 2 min. fra revisorer i hele Danmark:

Sammenlign priser

Opret din opgave på 2 min.

Gratis & uforpligtende

Indhent 3 gratis tilbud

1. Opgaven

Brug 2 minutter på at beskrive din opgave – hvis du har brug for sparring på dit behov hjælper vi dig på telefonen uden omkostning.

2. Matchet

Vi tager din opgave under armen og formidler kontakten til 3 relevante revisorer eller bogholdere, som kan løse din opgave.

3. Tilbud

På baggrund af dit behov vil du nu modtage 3 helt uforpligtende tilbud fra revisorer, som passer på det, du søger.

4. Vælg

Sammenlign og vælg frit mellem de tilbud, som du får via RevisorKort – det koster ikke noget og der er ingen tvang til at vælge.

Start her - hvor vil du modtage tilbud?

Spørgsmål? Skriv til os: info@revisorkort.dk